Audyt marketingowy dla firm

Jeżeli Twoja firma prowadzi różnorodne działania marketingowe, ale mimo wszystko masz poczucie, że nie są one efektywne i nie przekładają się na oczekiwanie rezultaty, audyt marketingowy pomoże Ci zweryfikować sytuację oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić inaczej, by było lepiej. Audyt marketingu prowadzi do podjęcia skutecznych działań, a to z kolei przekłada się na wymierne zyski. Dowiedz się więcej i przekonaj się, jak wiele Twoja firma może zyskać.

Audyt marketingowy Poznań - co to jest?

Audyt marketingowy to krytyczna ocena wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych w firmie. Jest procesem oceny działań marketingowych (narzędzi, skuteczności), a jego celem jest wskazanie obszarów do poprawy. Szczegółowa analiza zasobów oraz otoczenia firmy jest najszybszą drogą do sukcesu, a sporządzony w wyniku audytu marketingu raport to podstawa do podejmowania decyzji strategicznych z punktu widzenia rozwoju firmy.

KRYTYCZNA ANALIZA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH

Warunkiem skuteczności marketingu jest spójność działań oraz podporządkowanie ich nadrzędnemu celowi biznesowemu. Firma, której zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i zdobyciu pozycji lidera w branży musi stale dostosowywać metody działania do zmieniającego się otoczenia i potrzeb odbiorców. Audyty marketingowe pozwalają odnaleźć się w szybko zmieniających się realiach i na bieżąco reagować na sytuację. Umożliwiają prowadzenie w pełni efektywnych kampanii reklamowych i skierowanie wydatków do kanałów, które przynoszą zysk.
W wielu firmach wydawane są ogromne środki na promocję, jednak nie ma z nich oczekiwanego zwrotu. Dzieje się tak z powodu braku odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Audyt marketingu ma na celu wskazanie, który kanał marketingowy może przynieść najwięcej klientów i jak z niego najlepiej korzystać.

Charakterystyka audytu marketingowego

Aby analiza była przeprowadzona rzetelnie, a audyt udany, musi charakteryzować się następującymi elementami:
Kompleksowość – audyt musi obejmować wszystkie obszary marketingu. Całościowe spojrzenie to możliwość dostrzeżenia potencjałów i zagrożeń. Zawężanie audytu do obszaru, w którym wykryto już brak efektywności oraz stawianie tez przed badaniem, uniemożliwi całościowe spojrzenie na sytuację.
Obiektywność i niezależność – audyt marketingu powinien być wykonywany przez zewnętrzną firmę.
Uporządkowanie – w audycie muszą być uwzględnione wszystkie działania, strategie, obszary, a elementy podlegające ocenie mają być przedstawione logicznie i czytelnie dla odbiorcy.
Cykliczność – audyt marketingowy to nie jednorazowe działanie, ale powtarzalna analiza, która umożliwia diagnozowanie kondycji firmy na bieżąco oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Audyt marketingowy Poznań - przykład

Przykład na to, jak pomocny może być audyt marketingowy, stanowią firmy młode, dopiero wchodzące na rynek. Prawidłowa analiza uwzględniająca otoczenie mikro- i makroekonomiczne oraz dostępne narzędzia marketingowe pozwala na wytyczenie kierunków rozwoju firmy i skierowanie środków na reklamę w miejsca, które wygenerują klientów. Dobrze zrealizowana kampania marketingowa bezpośrednio przekłada się na szybki rozwój przedsiębiorstwa.
Audyty marketingowe są zalecane również w sytuacji wprowadzania nowych produktów na rynek przez firmy o ugruntowanej pozycji. Pozwalają zbadać oczekiwania odbiorców i zareklamować produkt lub usługę w taki sposób, by odpowiadała ich potrzebom.

Audyt marketingu - korzyści

Oprócz wskazanych wyżej korzyści, jakie niesie ze sobą badanie marketingu, czyli: zwiększenie kontroli nad działaniami, ukierunkowanie na odbiorcę i jego potrzeby, przeniesienie środków do obszarów przynoszących największy zysk, zaletą jest wskazanie kanałów komunikacji i form reklamy, które dotąd nie były wykorzystywane. Mowa tu m.in. o social selling, czyli budowaniu kontaktów i więzi poprzez LinkedIn w celu poinformowania potencjalnych odbiorców o swojej specjalizacji. To tworzenie wizerunku eksperta i osoby, u której warto kupić, bo jest znawcą w temacie. Ten kanał promocji jest coraz silniej wykorzystywany, również przez branżę przemysłową czy logistyczną i otwiera perspektywy, o których wcześniej działy marketingu nawet nie myślały.

Jeśli nie wiesz, jak skutecznie dotrzeć do klientów…

skontaktuj się ze mną! Jako 100% praktyk marketingu B2B i ekspert w tworzeniu strategii marketingowych, pomogę poukładać procesy marketingowe w Twojej firmie i zwiększyć ich efektywność. Zdiagnozuję sytuację i wskażę zakresy działania, z których można wydobyć więcej. Mój wzór na sukces to maksymalne wykorzystanie nowych kanałów komunikacji i zajęcie obszarów, w których konkurencja nie jest jeszcze silna. Chcesz wzmocnić swoją pozycję rynkową? Zatem nie wahaj się i zaproś mnie do współpracy!

Jakie działania warto kontynuować.

W których miejscach należy poprawić proces.

Z jakich narzędzi warto skorzystać i dlaczego.

W jakich kierunkach powinien podążać marketing Twojej firmy.

TERAZ CZAS NA TWÓJ KROK