Audyt marketingowy dla firm

Jeżeli Twoja firma prowadzi różnorodne działania marketingowe, ale mimo wszystko masz poczucie, że nie są one efektywne i nie przekładają się na oczekiwanie rezultaty, audyt marketingowy pomoże Ci zweryfikować sytuację oraz znaleźć odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić inaczej, by było lepiej. Audyt marketingu prowadzi do podjęcia skutecznych działań, a to z kolei przekłada się na wymierne zyski. Dowiedz się więcej i przekonaj się, jak wiele Twoja firma może zyskać.

Czym jest audyt marketingowy?

Audyt marketingowy to krytyczna ocena wszystkich działań marketingowych i komunikacyjnych w firmie. Jest procesem oceny działań marketingowych (narzędzi, skuteczności), a jego celem jest wskazanie obszarów do poprawy. Szczegółowa analiza zasobów oraz otoczenia firmy jest najszybszą drogą do sukcesu, a sporządzony w wyniku audytu marketingu raport to podstawa do podejmowania decyzji strategicznych z punktu widzenia rozwoju firmy.

Co zawiera audyt marketingowy?

Warunkiem skuteczności marketingu jest spójność działań oraz podporządkowanie ich nadrzędnemu celowi biznesowemu. Firma, której zależy na osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i zdobyciu pozycji lidera w branży musi stale dostosowywać metody działania do zmieniającego się otoczenia i potrzeb odbiorców. Audyty marketingowe pozwalają odnaleźć się w szybko zmieniających się realiach i na bieżąco reagować na sytuację. Umożliwiają prowadzenie w pełni efektywnych kampanii reklamowych i skierowanie wydatków do kanałów, które przynoszą zysk. Starannie przeprowadzony audyt marketingowy powinien zawierać następujące elementy:

 1. Analizę zewnętrznego otoczenia biznesowego:
  • ocenę czynników makro – są to wszystkie czynniki, które mają wpływ nie tylko na Twoją firmę, ale na wszystkie działające na rynku przedsiębiorstwa. Idealnym przykładem są, chociażby zmiany w prawie podatkowym, które w równym stopniu dotyczą każdego podmiotu;
  • ocenę czynników mikro – są to zewnętrzne czynniki, które oddziałują tylko i wyłącznie na Twoją firmę. Przy ich ocenie należy uwzględnić przede wszystkim działania konkurencji, w tym ich strategie marketingowe, ale również zachowania klientów i sytuację na rynku dostawców.
 2. Analizę wewnętrzną firmy – obejmuje wiele obszarów. Te, które podlegają ocenie, zależą przede wszystkim od branży oraz zakresu prowadzonych działań, ale najczęściej przy ocenie kondycji firmy bierze się pod uwagę:
  • audyt pierwotnych założeń firmy – obejmuje zweryfikowanie takich dokumentów jak plany i strategie marketingowe, cele i wizje firmy czy zdefiniowane profile klientów. Wszystkie te elementy powinny być stworzone na początku działalności i regularnie aktualizowane. Bez nich nie ma możliwości stworzenia solidnej i skutecznej strategii marketingowej;
  • analizę działań marketingowych i sprzedażowych – zakładając, że w firmie zostały jasno określone cele i wyznaczone plany i strategie, to należy przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje sprzedaż i marketing. W przypadku działu sprzedaży istotny jest sposób pozyskiwania klienta oraz to, jak wygląda proces zakupowy. W przypadku marketingu należy sprawdzić, czy zajmują się tym osoby specjalnie do tego dedykowane i posiadające odpowiednią wiedzę, ponieważ nadal nie jest to standardem w każdym przedsiębiorstwie. Tylko i wyłącznie znajomość zagadnień, narzędzi i mechanizmów marketingowych pozwala skutecznie i kompleksowo docierać poprzez każdy kanał komunikacji;
  • analizę systemów marketingowych – obejmuje to audyt wszystkich narzędzi, jakie wykorzystuje się w dziale marketingu. Niekiedy wystarczy zmienić tylko ten element, aby poprawić skuteczność komunikacji;
  • audyt efektywnościowy – jest to etap, który weryfikuje dotychczas prowadzone w firmie działania pod kątem ich skuteczności. Jego celem jest wybór najefektywniejszych metod i kanałów komunikacji.
 3. Analizę SWOT – to najlepsze narzędzie do podsumowania całej analizy. Ma na celu określenie mocnych i słabych stron. Rzetelnie przeprowadzona analiza SWOT powinna być zwięzła, obiektywna i zawierać jasno sformułowane wnioski.
 4. Rekomendacje – po sformułowaniu wniosków można przygotować listę rekomendacji zawierającą najważniejsze sugestie dotyczące budowania strategii marketingowej.

W wielu firmach wydawane są ogromne środki na promocję, jednak nie ma z nich oczekiwanego zwrotu. Dzieje się tak z powodu braku odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Audyt marketingu ma na celu wskazanie, który kanał marketingowy może przynieść najwięcej klientów i jak z niego najlepiej korzystać.

Jak przeprowadzić audyt marketingowy?

Aby analiza była przeprowadzona rzetelnie, a audyt udany, musi charakteryzować się następującymi elementami:

 • kompleksowością – audyt musi obejmować wszystkie obszary marketingu. Całościowe spojrzenie to możliwość dostrzeżenia potencjałów i zagrożeń. Zawężanie audytu do obszaru, w którym wykryto już brak efektywności oraz stawianie tez przed badaniem, uniemożliwi całościowe spojrzenie na sytuację;
 • obiektywnością i niezależnością – audyt marketingu powinien być wykonywany przez zewnętrzną firmę;
 • uporządkowaniem – w audycie muszą być uwzględnione wszystkie działania, strategie, obszary, a elementy podlegające ocenie mają być przedstawione logicznie i czytelnie dla odbiorcy;
 • cyklicznością – audyt marketingowy to nie jednorazowe działanie, ale powtarzalna analiza, która umożliwia diagnozowanie kondycji firmy na bieżąco oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

Audyt marketingowy Poznań – dla kogo?

Przykład na to, jak pomocny może być audyt marketingowy, stanowią firmy młode, dopiero wchodzące na rynek. Prawidłowa analiza uwzględniająca otoczenie mikro- i makroekonomiczne oraz dostępne narzędzia marketingowe pozwala na wytyczenie kierunków rozwoju firmy i skierowanie środków na reklamę w miejsca, które wygenerują klientów. Dobrze zrealizowana kampania marketingowa bezpośrednio przekłada się na szybki rozwój przedsiębiorstwa.

Audyty marketingowe są zalecane również w sytuacji wprowadzania nowych produktów na rynek przez firmy o ugruntowanej pozycji. Pozwalają zbadać oczekiwania odbiorców i zareklamować produkt lub usługę w taki sposób, by odpowiadała ich potrzebom.

Audyt marketingu – korzyści

Profesjonalnie przeprowadzony audyt marketingowy przyniesie Twojej firmie wymierne korzyści w tym m.in.:

 • zwiększenie kontroli nad działaniami;
 • wskazanie kanałów komunikacji i form reklamy, które dotąd nie były wykorzystywane – mowa tu m.in. o social selling, czyli budowaniu kontaktów i więzi poprzez LinkedIn w celu poinformowania potencjalnych odbiorców o swojej specjalizacji. To tworzenie wizerunku eksperta i osoby, u której warto kupić, bo jest znawcą danego tematu. Ten kanał promocji jest coraz silniej wykorzystywany, również przez branżę przemysłową czy logistyczną i otwiera perspektywy, o których wcześniej działy marketingu nawet nie myślały;
 • ukierunkowanie na odbiorcę i jego potrzeby;
 • przeniesienie środków do obszarów przynoszących największy zysk.

Ile kosztuje audyt marketingowy?

Nie da się jednoznacznie wskazać, jaki jest koszt przeprowadzenia audytu marketingowego, ponieważ wpływ na wycenę tych działań ma wiele czynników, w tym

 • wielkość firmy,
 • liczba kampanii,
 • liczba rynków, które podlegają opracowaniu,
 • czas realizacji.

Ceny wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli chciałbyś poznać, jaki będzie koszt przeprowadzenia audytu w Twojej firmie, to skontaktuj się, a przygotuję dla Ciebie indywidualną wycenę.

Jak skutecznie dotrzeć do klientów? Audyt marketingowy Poznań – Agnieszka Wnuk

Jako 100% praktyk marketingu B2B i ekspert w tworzeniu strategii marketingowych, pomogę poukładać procesy marketingowe w Twojej firmie i zwiększyć ich efektywność. Zdiagnozuję sytuację i wskażę zakresy działania, z których można wydobyć więcej. Mój wzór na sukces to maksymalne wykorzystanie nowych kanałów komunikacji i zajęcie obszarów, w których konkurencja nie jest jeszcze silna. Chcesz wzmocnić swoją pozycję rynkową? Zatem nie wahaj się i zaproś mnie do współpracy!

Jakie działania warto kontynuować.

W których miejscach należy poprawić proces.

Z jakich narzędzi warto skorzystać i dlaczego.

W jakich kierunkach powinien podążać marketing Twojej firmy.

TERAZ CZAS NA TWÓJ KROK